Endringar på statsbudsjettet for 1999 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

St.prp. nr. 14 (1999-2000), Innst. S. nr. 57 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 02.12.1999 Innst. S. nr. 57 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1999