Endringer på statsbudsjettet 1999 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

(St.prp. nr. 16 (1999-2000), kap. 1592 og II, Innst. S. nr. 79 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 09.12.1999 Innst. S. nr. 79 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1999