Endringer i statsbudsjettet 1999 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 20 (1999-2000), Innst. S. nr. 79 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 09.12.1999 Innst. S. nr. 79 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1999