Endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1999

St.prp. nr. 17 (1999-2000) kap. 2540, 2541 og 2543, Innst. S. nr. 79 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 09.12.1999 Innst. S. nr. 79 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1999

   Behandlet i Stortinget: 17.12.1999