Forslag fra stortingsrepresentantene Børge Brende og Erna Solberg om å instruere ligningskontorene i å fastsette ligningstakst på bolig til maksimalt 30 pst. av teknisk verdi eller observerbar markedspris

Dokument nr. 8:29 (1999-2000), Innst. S. nr. 125 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Erna Solberg Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 02.03.2000 Innst. S. nr. 125 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.03.2000

   Behandlet i Stortinget: 11.04.2000