Forslag fra stortingsrepresentantene Thore Aksel Nistad, Christopher Stensaker, Lodve Solholm og Per Roar Bredvold om å opprette en felles ulykkeskommisjon for alle større ulykker innen transportsektoren

Dokument nr. 8:59 (1999-2000), Innst. S. nr. 122 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christopher Stensaker, Lodve Solholm, Per Roar Bredvold, Thore A. Nistad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.02.2001 Innst. S. nr. 122 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 15.02.2001