Forslag fra stortingsrepresentantene Ursula Evje og Ulf Erik Knudsen om valutakompensasjon for studenter som studerer i utlandet

Dokument nr. 8:72 (1999-2000), Innst. S. nr. 1 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ursula Evje, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.10.2000 Innst. S. nr. 1 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.10.2000

   Behandlet i Stortinget: 19.10.2000