Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand

St.meld. nr. 8 (1999-2000), Innst. S. nr. 256 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 16.06.2000 Innst. S. nr. 256 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.2000

   Behandlet i Stortinget: 12.10.2000