Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand og om tilleggsmelding til St.meld. nr. 8 (1999-2000)

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 16. juni 2000

Tore Nordtun

leder

Hallgeir H. Langeland

ordfører

Aud Blattmann

sekretær