Nasjonale minoritetar i Noreg - Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolk og skogfinnar

St.meld. nr. 15 (2000-2001), Innst. S. nr. 145 (2000-2001) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 15.02.2001 Innst. S. nr. 145 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 20.02.2001