Innstilling fra kommunalkomiteen om Nasjonale minoritetar i Noreg - Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolket og skogfinnar

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kommunalkomiteen, den 15. februar 2001

Berit Brørby

leder

Helge Bjørnsen

ordfører

Erna Solberg

sekretær