Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen og Hallgeir H. Langeland om en målrettet og uavhengig undersøkelse av om norske gasskraftverk vil føre til reduserte eller økte utslipp av CO2 i Europa

Dokument nr. 8:13 (2000-2001), Innst. S. nr. 68 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hallgeir H. Langeland, Kristin Halvorsen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 01.12.2000 Innst. S. nr. 68 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2000