Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Lodve Solholm om opprettelse av en ordning med eldreombud

Dokument nr. 8:15 (2000-2001), Innst. S. nr. 167 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim, Lodve Solholm Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.03.2001 Innst. S. nr. 167 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2001

   Behandlet i Stortinget: 15.03.2001