Endringer i statsbudsjettet for 1997 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

St.prp. nr. 22 (1997-98), Innst. S. nr. 54 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.12.1997 Innst. S. nr. 54 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1997