Endringer i Kommunal- og regionaldepartementets budsjettforslag m.v. under enkelte kapitler

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 23.11.2000 Budsjett-innst. S. I (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 27.11.2000