Endringer i Kommunal- og regionaldepartementets budsjettforslag m.v. under enkelte kapitler

Budsjett-innst. S. nr. 3 (2000-2001) jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 6 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2000 Budsjett-innst. S. nr. 3 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2000