Forslag fra stortingsrepresentantene May Britt Vihovde, Jorunn Ringstad og Jan Sahl om at brann- og redningstjenestene ved Luftfartsverkets treningssenter samlokaliseres med Norges Brannskole

Dokument nr. 8:37 (2000-2001), Innst. S. nr. 330 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jorunn Ringstad, Jan Sahl, May Britt Vihovde Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (V), (SP) og (KrF) Innstilling avgitt 07.06.2001 Innst. S. nr. 330 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2001