Forslag fra stortingsrepresentantene Sverre J. Hoddevik, Michael Momyr og Erna Solberg om at en andel av selskapsskatten igjen skal tilfalle kommunene

Dokument nr. 8:88 (2000-2001), Innst. S. nr. 248 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Michael Momyr, Sverre J. Hoddevik Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 16.05.2001 Innst. S. nr. 248 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2001