Forslag fra stortingsrepresentantene Valgerd Svarstad Haugland, Siv Jensen, Per-Kristian Foss og Terje Johansen om å fjerne beskatningen av utgifter til behandling av sykdom

Dokument nr. 8:86 (2000-2001), Innst. S. nr. 250 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Per-Kristian Foss, Siv Jensen, Terje Johansen, Valgerd Svarstad Haugland Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF), (FrP), (H) og (V) Innstilling avgitt 16.05.2001 Innst. S. nr. 250 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2001

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2001