Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om tiltak som kan bidra til at færre unge faller utenfor arbeidslivet gjennom tidlig uføretrygding

Dokument nr. 8:3 (2001-2002), Innst. S. nr. 99 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 28.02.2002 Innst. S. nr. 99 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.2002

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2002