Endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2001 under Sosial- og helsedepartementet

St.prp. nr. 22 (2001-2002), Innst. S. nr. 57 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.12.2001 Innst. S. nr. 57 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2001

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2001