Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Haga og Morten Lund om å opprette en ordning med skattefritak for gaver som gis via lokale dugnadsfond til lokal organisasjon som driver virksomhet av ikke-kommersiell karakter

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 13. desember 2001

Siv Jensen

leder

Gjermund Hagesæter

ordfører

Ingebrigt S. Sørfonn

sekretær