Endringer i statsbudsjettet 2001 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

St.prp. nr. 19 (2001-2002), Innst. S. nr. 40 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.11.2001 Innst. S. nr. 40 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2001

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2001