Lov om endringer i skatteloven (ny ettårsregel)

Ot.prp. nr. 50 (2001-2002), Innst. O. nr. 46 (2001-2002), beslutning. O. nr. 54 (2001-2002) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.05.2002 Innst. O. nr. 46 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2002

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 11.06.2002