Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Ulf Erik Knudsen og Lodve Solholm om avskaffelse av boplikt for helårsboliger

Dokument nr. 8:97 (2001-2002), Innst. S. nr. 219 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.06.2002 Innst. S. nr. 219 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2002