Forslag fra stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter om endring av reglene for beskatning ved overgang til sameie til enmannsforetak slik at ikke kjøper lenger blir beskattet for salg som ikke reelt er foretatt

Dokument nr. 8:99 (2001-2002), Innst. S. nr. 175 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.05.2002 Innst. S. nr. 175 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2002