Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Thore A. Nistad, Øystein Hedstrøm, Henrik Rød, Morten Høglund, Ulf Erik Knudsen, Per Ove Width, Per Erik Monsen, John I. Alvheim og Torbjørn Andersen om fortgang i utbyggingen av E6/E18 fra Svinesund/Ørje via Oslo til Kristiansand

Dokument nr. 8:134 (2001-2002), Innst. S. nr. 266 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Henrik Rød, John I. Alvheim, Kenneth Svendsen, Morten Høglund, Øystein Hedstrøm, Per Erik Monsen, Per Ove Width, Thore A. Nistad, Torbjørn Andersen, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.06.2002 Innst. S. nr. 266 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2002