Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Akselsen, Audun Bjørlo Lysbakken og Rune J. Skjælaaen om tiltak for å opprettholde næringsvirksomhet og bosetting i Odda og Indre Hardanger

Dokument nr. 8:146 (2001-2002), Innst. S. nr. 92 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Olav Akselsen, Rune J. Skjælaaen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (A), (SV) og (SP) Innstilling avgitt 17.12.2002 Innst. S. nr. 92 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 13.01.2003