Trusopplæring i ei ny tid. Om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja

St.meld. nr. 7 (2002-2003), Innst. S. nr. 200 (2002-2003) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 08.05.2003 Innst. S. nr. 200 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2003