Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om trosopplæring i en ny tid. Om reform av dåpsopplæringen i Den norske kirke

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 200 (2002-2003)
  • Kildedok: St.meld. nr. 7 (2002-2003)
  • Dato: 08.05.2003
  • Utgiver: Kirke-, utdannings- og forsknings­komiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 8. mai 2003

Rolf Reikvam

leder

Jan Olav Olsen

ordfører