Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen, Marit Arnstad og Morten Lund om at Norges Bank sitt mandat i pengepolitikken presiseres slik at inflasjonsmålet balanseres i forhold til målet om en stabil kronekurs og hensynet til produksjon og sysselsetting

Dokument nr. 8:4 (2002-2003), Innst. S. nr. 31 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Lund, Marit Arnstad, Odd Roger Enoksen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 20.11.2002 Innst. S. nr. 31 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2002