Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen og Morten Lund om å endre handlingsregelen for bruk av oljepenger slik at det gis rom for økt bruk av oljepenger der dette kan redusere presset i økonomien ved at den disponible arbeidsstyrken økes, kostbare flaskehalser for næringslivet fjernes, ledig kapasitet i enkelte samfunnsområder utnyttes eller store offentlige utgiftsposter på lengre sikt kan bli redusert

Dokument nr. 8:5 (2002-2003), Innst. S. nr. 32 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Lund, Odd Roger Enoksen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 20.11.2002 Innst. S. nr. 32 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2002