Skatte- og avgiftsopplegget 2003 - lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2002-2003) (Se sak 7)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2002 Innst. O. nr. 19 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtatt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2002

   Behandlet i Odelstinget: 03.12.2002