Skatte- og avgiftsopplegget 2003 - lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2002-2003), Innst. O. nr. 27 (2002-2003), beslutning. O. nr. 22-28 (2002-2003) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2002 Innst. O. nr. 27 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2002

   Behandlet i Odelstinget: 03.12.2002

   Behandlet i Lagtinget: 12.12.2002