Forslag fra stortingsrepresentantene Jens Stoltenberg og Hill-Marta Solberg om lov om endringer i lov 22. mai 1998 nr. 30 om offentliggjøring av politiske partiers inntekter. (Omfatter også støtte til politiske partiers fylkes- og kommuneorganisasjon)

Dokument nr. 8:10 (2002-2003), Innst. O. nr. 28 (2002-2003)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Hill-Marta Solberg, Jens Stoltenberg Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 26.11.2002 Innst. O. nr. 28 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2002

   Behandlet i Odelstinget: 03.12.2002