For budsjetterminen 2003. Om støttetiltak for fiskerinæringa for 2003

Budsjett-innst. S. nr. 8 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 12 Kapittel 1040 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2002 Budsjett-innst. S. nr. 8 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2002