Forslag fra stortingsrepresentantene Magnhild Meltveit Kleppa og Rune J. Skjælaaen om å lovfeste like forsikringsordninger ved ulykker for elever i grunnskole og videregående skole

Dokument nr. 8:24 (2002-2003), Innst. S. nr. 108 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Rune J. Skjælaaen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 28.01.2003 Innst. S. nr. 108 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.01.2003

   Behandlet i Stortinget: 06.02.2003