Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal og Karin Andersen om å gå igjennom og etablere beredskapsnivåer for brannvesenet som er høyere enn i dag og som differensierer mellom områder utfra hvor risikoen for tap av menneskeliv og kulturminner er høy

Dokument nr. 8:38 (2002-2003), Innst. S. nr. 201 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, Øystein Djupedal Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 13.05.2003 Innst. S. nr. 201 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2003