Forslag fra stortingsrepresentantene Kjetil Bjørklund og Bjørn Jacobsen om klarere retningslinjer for situasjoner hvor norske soldater stilles under andre lands kommando i internasjonale militæroperasjoner

Dokument nr. 8:76 (2002-2003), Innst. S. nr. 177 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Jacobsen, Kjetil Bjørklund Saken er behandlet i forsvarskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 03.04.2003 Innst. S. nr. 177 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.04.2003

   Behandlet i Stortinget: 10.04.2003