Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim, Harald T. Nesvik og Øystein Hedstrøm om at det innen utgangen av 2003 legges frem forslag om endring av merverdiavgiftslovgivningen slik at det ikke kreves merverdiavgift på vederlag for utleie av utstyr og tjenester som ytes mellom selvstendig næringsdrivende tannleger i samme praksis

Dokument nr. 8:95 (2002-2003), Innst. S. nr. 211 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.05.2003 Innst. S. nr. 211 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2003