Forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen, Karin Andersen og Magnar Lund Bergo om å evaluere og justere utilsiktede utslag av de nye bidragsreglene som trår i kraft fra 1. oktober 2003

Dokument nr. 8:94 (2002-2003), Innst. S. nr. 227 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin Andersen, May Hansen, Magnar Lund Bergo Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 27.05.2003 Innst. S. nr. 227 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2003