Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm om lov om endring i lov 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven) (ny § 3-12)

Dokument nr. 8:99 (2002-2003), Innst. O. nr. 109 (2002-2003), beslutning. O. nr. 122 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.06.2003 Innst. O. nr. 109 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2003

   Behandlet i Odelstinget: 12.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2003