Forslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Per Sandberg, Per Erik Monsen og Gjermund Hagesæter om at deler av selskapsskatten skal tilfalle kommunene der selskapene er etablert

Dokument nr. 8:106 (2002-2003), Innst. S. nr. 267 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Per Erik Monsen, Per Sandberg, Siv Jensen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.06.2003 Innst. S. nr. 267 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2003