Forslag fra stortingsrepresentantene Bjørn Jacobsen, Hallgeir H. Langeland, Åsa Elvik, Heidi Grande Røys, Ågot Valle, Audun Bjørlo Lysbakken og Geir-Ketil Hansen om bedre kartlegging av rasfaren i Norge, samfunnsmessige konsekvenser og konkrete tilktak for å forhindre at menneskeliv og verdier går tapt

Dokument nr. 8:87 (2002-2003), Innst. S. nr. 40 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Audun Lysbakken, Åsa Elvik, Bjørn Jacobsen, Geir-Ketil Hansen, Heidi Grande Røys, Hallgeir H. Langeland Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for samferdselskomiteen til uttalelse
Forslag fra (SV)
Innstilling avgitt 13.11.2003 Innst. S. nr. 40 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2003