Forslag fra stortingsrepresentantene Magnar Lund Bergo , May Hansen og Audun Bjørlo Lysbakken om å forby salg av billetter på svartebørs

Dokument nr. 8:124 (2002-2003), Innst. S. nr. 98 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, May Hansen, Magnar Lund Bergo Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 16.12.2003 Innst. S. nr. 98 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 27.01.2004