Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Audun Bjørlo Lysbakken og Heidi Grande Røys om styrket oljevernberedskap på Vestlandet

Dokument nr. 8:128 (2002-2003), Innst. S. nr. 16 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Heidi Grande Røys, Hallgeir H. Langeland Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 23.10.2003 Innst. S. nr. 16 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.2003

   Behandlet i Stortinget: 13.11.2003