Forslag fra stortingsrepresentantene Gjermund Hagesæter, Karin S. Woldseth, Lodve Solholm og Arne Sortevik om å gjennomføre en utvidet analyse av behovet for oljevernberedskapen for seilingsleden knyttet til skipstrafikken ved oljeraffineriet på Mongstad samt området mellom Bergen havn og Mongstad

Dokument nr. 8:135 (2002-2003), Innst. S. nr. 16 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Gjermund Hagesæter, Karin S. Woldseth, Lodve Solholm Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 23.10.2003 Innst. S. nr. 16 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.2003

   Behandlet i Stortinget: 13.11.2003