Forslag fra stortingsrepresentantene Audun Bjørlo Lysbakken, Øystein Djupedal og Ågot Valle om tiltak mot økonomisk kriminalitet og uetisk atferd i næringslivet

Dokument nr. 8:129 (2002-2003), Innst. S. nr. 24 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Audun Lysbakken, Øystein Djupedal Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 04.11.2003 Innst. S. nr. 24 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 11.11.2003