Forslag fra stortingsrepresentantene Magnhild Meltveit Kleppa og Arne Braut om en særskilt kompensasjon til Sør-Trøndelag fylkeskommune i forbindelse med utbyggingen av regionsjukehuset i Trondheim (RiT) 2000

Dokument nr. 8:136 (2002-2003), Innst. S. nr. 49 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Braut, Magnhild Meltveit Kleppa Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 20.11.2003 Innst. S. nr. 49 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 28.11.2003