Matproduksjon og mattrygghet mv.

Ot.prp. nr. 100 (2002-2003), Innst. O. nr. 36 (2003-2004), beslutning. O. nr. 40 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helsedepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for sosialkomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 08.12.2003 Innst. O. nr. 36 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2003

   Behandlet i Odelstinget: 11.12.2003

   Behandlet i Lagtinget: 15.12.2003